اولین گردهمایی مدیران فنی نیروگاه های تابعه گروه ماه تاب برگزار شد

اولین گردهمایی مدیران فنی نیروگاه های تابعه گروه ماه تاب برگزار شد

اولین گردهمایی مدیران و کارشناسان فنی نیروگاه‌های تابعه گروه ماه تاب با حضور همکاران نیروگاه‌های رودشور، شوباد، کاسپین، کهنوج، سیاهپوش، سرخس، نوشهر ، امیرآباد و شهربیجار توسط معاونت بهره برداری با همکاری معاونت منابع انسانی گروه ماه تاب در نیروگاه شوباد برگزار شد.

از جمله اهداف این گردهمایی انتقال دانش و تجربه و توسعه مهارت‌های تخصصی، مستند سازی تجربیات، بهبود تولید و کارایی نیروگاه، هم اندیشی برای حل مسائل مشابه، آشنایی بیشتر همکاران با یکدیگر و یکسان سازی برداشت نیروگاه‌ها از رویکردهای هلدینگ ماه تاب بوده است.

همچنین در خلال این گردهمایی تجربیات عملی نیروگاه‌ها به صورت مقالاتی از سوی شرکت کنندگان ارائه شد و در انتها از نیروگاه و پارک انرژی شوباد بازدید بعمل آمد.