بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نیروگاه رودشور

بازدید جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از نیروگاه رودشور

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۵ از نیروگاه رودشور بازدید نمودند.
در این بازدید مشکلات پیش روی پروژه‌های بخش خصوصی و بهبود وضعیت شرکت‌های برق محور اصلی مذاکرات بود و آقایان دکتر کاظمی، خالدی و شیخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌در این بازدید حضور داشتند. مهمانان در پایان از مدرسه فردا بازدید نمودند.