درباره ماه تاب گستر

پیش بینی توسعه اقتصادی کشور و در نتیجه نرخ رشد بالای مصرف برق در سال های آتی همراه با محدودیت های سرمایه گذاری بخش دولتی، لزوم مشارکت بخش خصوصی در عرصه صنعت برق را بیش از پیش ایجاب می نماید. شرکت ماه تاب گستر اولین شرکت خصوصی ایرانی است که با تکیه بر توانایی و تجربیات متخصصین ایرانی، در راستای تحقق سیاست¬های اجرائی اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه ای دولت جمهوری اسلامی ایران و با حمایت وزارت محترم نیرو، از سال 1380 فعالیت خود را در زمینه تولید، توزیع و فروش انرژی الکتریکی در داخل و خارج از کشور آغاز نموده است. این شرکت هم اکنون مالک تمام یا بخشی از 10 نیروگاه با قدرت تولیدی حدود 3340 مگاوات برق می باشد

چشم انداز

توسعه دهنده و سرمایه گذار الگو و سرآمد انرژی در کشور و مطرح در کشورهای هدف با توجه به ابعاد زیر:

درباره ماه تاب گستر
 •  - دارای سهم قابل توجه در تأمین انرژی الکتریکی کشور
 • ایجاد و ارتقای ارزش برای ذینفعان در چارچوب توسعه پایدار
 • - ارائه خدمات مناسب به مشتریان
 • - رشد و توانمندسازی نیروی انسانی

مأموریت

 • - تولید و فروش برق از طریق سرمایه گذاری در احداث یا خرید نیروگاه ها
 • - تجارت انرژى در بازار کشورهاى هدف

ارزش هاى مشترک گروه ماه تاب

 • - افزایش ارزش براى مشتریان و ذینفعان
 • - تعهد به مسئولیت هاى فرهنگی اجتماعی
 • - یادگیرى، خلالاقیت، نوآورى و کارآفرینى
 • - ارج نهادن و احترام به دیدگاه ها، امنیت شغلى و کرامت انسانى کارکنان، مشتریان و سهامداران
 • - تفکر اقتصادى و راهبردى در کلیه سطوح سازمان
 • - ایجاد اعتماد و اطمینان بین کارکنان گروه و مسئولیت پذیرى آن ها
 • - مشارکت و انجام فعالیت های اجتماعی و فرهنگی موثر در محدوده جغرافیایی نیروگاه ها و پروژه های گروه ماه تاب
دانلود کاتالوگ