معرفی

بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر

ایران کشوری پهناور و بهره مند از منابع بسیار خوب انرژی تجدیدپذیر به خصوص انرژی باد و انرژی خورشید است. گروه ماه‎تاب به عنوان بزرگ‎ترین شرکت خصوصی نیروگاهی ایران در راستای تحقق برنامه توسعه نیروگاه‎های تجدید پذیر در کشور و همچنین به منظور استفاده هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاک و توسعه سبد سرمایه‎گذاری گروه، اقدام به سرمایه‎گذاری در بخش تولید انرژی‎های تجدیدپذیر نموده است.

Illustration

شرکت‌های گروه

شرکت های زیرمجموعه در بخش تجدیدپذیر