معرفی

ماه‎تاب ، فراتر از تولید برق

با توجه به پتانسیل بسیار بالای باد در منطقه خواف، استان خراسان رضوی، شرکت تیزباد نیرو از سوی معاونت تجدید پذیر گروه ماه‎تاب مأموریت اجرای نیروگاه بادی ۹۹/۲ مگاواتی خواف را عهده دارد. فرایند احداث نیروگاه خواف از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است و بر اساس برنامه‎ریزی صورت پذیرفته، کلیه‎ی ۳۱ واحد توربین نیروگاه در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ وارد مدار خواهند شد.
در برنامه توسعه نیروگاه بادی تیزباد، افزایش ظرفیت تولید نیروگاه به میزان ۱۰۰ مگاوات در دست بررسی است.

اهداف و ماموریت ها

  • تأمین بخشی از برق مورد نیاز کشور
  • تولید برق پایدار با نرخ رقابتی

چشم انداز

  • دارای سهم قابل توجه در تأمین انرژی الکتریکی کشور
  • ارائه خدمات مناسب به مشتریان
  • رشد و توانمندسازی نیروی انسانی