معرفی

مسئولیت‎های اجتماعی گروه ماه‎تاب

ماه‎تاب آرمان‎های خود را تنها به کسب سود و موفقیت‎های اقتصادی محدود نمی‎سازد؛ بلکه همچنین نقش‎آفرینی اجتماعی و الگوسازی‎های منتج از آن، یکی از ارزش‎های بنیادین گروه تلقی می شود. با همین نگاه از بدو تأسیس شرکت، برنامه‎ریزی و اجرای نظام‎مند فعالیت‎های اجتماعی در محدوده‎ی نیروگاه‎ها و پروژه‎های شرکت، در سرلوحه‎ی اقدامات آن قرار گرفته است.
استقرار و بهره برداری از مدرسه فردا در سال ۱۳۸۶ اولین تجربه‎ی موفق ماه‎تاب در پروژه‎های اجتماعی می‎باشد. از آن پس تا به امروز، به موازات هر پروژه‎ای، زمینه‎یابی و مطالعات فراگیر جهت اجرای فعالیت‎های اجتماعی اثرگذار و جریان‎ساز به‎طور مداوم و مستمر انجام می‎شود. قرار گرفتن در جایگاه یک الگوی سرآمد و موفق در تعهد و عمل به مسئولیت‎های اجتماعی شرکتی، آرمانیست که ماه‎تاب برای دستیابی به آن پیگیر و فعال است.
با تأکید بر سیاست برون سپاری در گروه ماه‎تاب، راهبری و اجرای بخشی از فعالیت‎های اجتماعی، به بنیاد نیکوکاری ماهتاب‎سازان‎ایرانیان محول شده است.

اهم فعالیت‌های اجتماعی

گروه ماه‌تاب