ایران یکی از کشورهای پرمصرف اقلام پلاستیکی یک‏بار مصرف در دنیا می‏باشد. حفاظت از محیط زیست، بانگ جرسی شد تا ابتدا پویش نه به پلاستیک را در سال ۱۳۹۷ در محیط دفاتر و نیروگاه‎های ماه‎تاب عملیاتی سازیم و پس از آن از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پویش کهنوج بدون پلاستیک در فرآیند برنامه‎ی بازدید دانش‎آموزی پارک انرژی شوباد قرار گرفت.

این پویش با بهره‎گیری از ظرفیت قابل توجه دانش‎آموزان بازدیدکننده از پارک انرژی برای جریان‎سازی و فرهنگ آفرینی در زمینه‎ی کاهش تولید و مصرف پلاستیک، به‎دنبال آن است تا کهنوج را به یک الگوی نمونه از شهری بدون پلاستیک تبدیل سازد.

به موازات اجرای پویش در بازدیدهای دانش‎آموزی، نیروگاه شوباد و بنیاد نیکوکاری ماهتاب‎سازان ایرانیان با اجرای پویش‎هایی همچون طرح رفتگران افتخاری و چالش مدارس بدون زباله، نهادینه‎سازی پویش را در بین عموم مردم و شهروندان کهنوج پیگیری می‎کند.

اهداف این پویش‎ها عبارتند از:

  • پاک‎سازی محیط زیست از پلاستیک و سایر زباله‌های ماندگار و ایجاد منظر مناسب
  • فرهنگ‎سازی در زمینه‎ی کاهش مصرف پلاستیک و تولید کمتر زباله‌های پلاستیکی
  • جریان‎سازی در سطح جامعه و ایجاد الگوی پایدار محیط زیست در شهرستان کهنوج