تابان

نیروگاه تابان
نیروگاه تابان
وضعیت پروژه: پروژه در حال بهره برداری

اهداف پروژه :

تأمین بخشی از نیازهای برق کشور

مشخصات كلی نیروگاه :

 • ظرفيت نيروگاه در شرایط ایزو: 324  مگاوات
 • نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
 • تعداد فازهای اجرایی: 2 فاز و در هر فاز یک بلوک سیکل ترکیبی
 • تعداد واحدها: 2 واحد توربین گازی و یک واحد توربین بخار در هر بلوک
 • ظرفیت هر واحد: واحد گازی 162 مگاوات ، واحد بخار 160 مگاوات
 • نوع توربين: گازی   V94.2، بخار  سری E30
 • سوخت اصلي: گاز طبیعی
 • سوخت پشتيبان: گازوئیل
 • راندمان واحد:  واحد گازی 34% و راندمان یک بلوک سیکل ترکیبی 49%
 • ضريب دسترسي: 90%
 •  
 • در سال 1389، شرکت انرژی گستر جم با مشارکت شرکت های سرمایه گذاری ایران و ماه تاب گستر به منظور اداره و مدیریت نیروگاه تابان، تاسیس و به ثبت رسید.
 • واحدهای گازی نیروگاه تابان در اسفند ماه سال 1394 سنکرون گردید و پیش بینی می شود واحد بخار آن تا پایان تابستان سال 1396 وارد مدار خواهد شد.