خوی

نیروگاه خوی
نیروگاه خوی
وضعیت پروژه: پروژه در حال بهره برداری

اهداف پروژه :

تأمین بخشی از نیازهای برق در منطقه شمال غرب کشور
امکان ترانزیت و صادرات برق به کشورهای همجوار

مشخصات كلی نیروگاه :

ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: 350 مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی
تعداد واحدها: 2 واحد توربین گازی F9 و یک واحد توربین بخار بصورت یک بلوک سیکل ترکیبی
ظرفیت هر واحد: واحد گازی 123/5 مگاوات ، واحد بخار 103 مگاوات
نوع توربين: واحدهای گازی GE F9 - Alstom  ، واحد بخار Siemens
نوع پست: 230 کیلوولت
سوخت اصلي: گاز طبيعي
سوخت پشتيبان: گازوئيل
راندمان بلوک سیکل ترکیبی:   48 %
ضريب دسترسي: حداقل 90 %  

در سال 1389 شرکتهای گسترش انرژی پاسارگاد، ماه‌تاب گستر و انرژی گستر جم، در مزایده نیروگاه سیکل ترکیبی خوی شرکت نمود و این مشارکت بعنوان برنده اعلام گردید. به دنبال آن، شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان بمنظور اداره و مدیریت نیروگاه سیکل ترکیبی خوی توسط مشارکت فوق‌ به ثبت رسید.