سرخس 2

نیروگاه سرخس
نیروگاه سرخس
وضعیت پروژه: پروژه در حال بهره برداری

اهداف پروژه :

تأمین بخشی از نیازهای برق کشور
تثبیت ولتاژ و تقویت شبکه انتقال و توزیع استان خراسان رضوی

مشخصات كلی نیروگاه :

ظرفیت نیروگاه در شرایط ایزو: 50 مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ساده 
تعداد فازهای اجرایی: 1 
تعداد واحدها: سه واحد 
ظرفيت هر واحد: 25 مگاوات 
نوع توربين: گازیGE-AEG-F5 
نوع پست: 132 کیلوولت 
سوخت اصلي: گاز، در حال حاضر سوخت نیروگاه گازوئیل می­باشد
(تأمین سوخت گاز نیروگاه در دستور کار شرکت ملی گاز است) 
سوخت پشتيبان: گازوئیل 
راندمان واحد: 22% 
ضريب دسترسي: 86 % 

آغاز عملیات اجرایی در سال 1389 صورت گرفت.
بهره برداری از واحد های اول و دوم در سال 1392 و واحد سوم در سال 1396 انجام شد.