کاسپین

پروژه کاسپین
پروژه کاسپین
وضعیت پروژه: پروژه در حال ساخت

اهداف پروژه :

  • تأمین مطمئن و مستمر برق استان مازندران به ویژه در منطقه غرب استان
  • جبران افت ولتاژ شبکه در آن منطقه

مشخصات كلی نیروگاه :

ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: 460 مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی تک محور
تعداد فازهای اجرایی: یک فاز
تعداد واحدها: یک واحد بخار توربین گازی و یک واحد توربین بخار در قالب یک بلوک
ظرفيت هر واحد:  واحد گازی 300 مگاوات و واحد بخار 160 مگاوات
نوع توربين: گازی  AW V94.3A
سوخت اصلي: گاز طبیعی
سوخت پشتيبان: گازوئیل
راندمان واحد: واحد گازی 39% و راندمان بلوک سیکل ترکیبی 59 % 

شروع عملیات اجرایی پروژه در تابستان 1395 صورت گرفت. بهره برداری واحد گازی در زمستان 1397 و واحد بخار در تابستان 1398 انجام می گیرد.
سرمایه پذیر این پروژه شرکت توانیر بوده و ظرفیت و انرژی تولیدی را در چارچوب قرارداد تبدیل انرژی ECA برای مدت معین خریداری می نماید. بعد از دوره خرید تضمینی، برق نیروگاه از طریق بازار برق به شبکه عرضه خواهد شد.