کهنوج

نیروگاه کهنوج
نیروگاه کهنوج
وضعیت پروژه: پروژه در حال بهره برداری

اهداف پروژه :

تأمين بخشی از نيازهاي برق كشور
 تثبیت ولتاژ شبکه 20 کیلوولت شهرستان کهنوج

مشخصات كلی نیروگاه :

ظرفيت نيروگاه در شرايط ایزو: 75 مگاوات
نوع نیروگاه: سیکل ساده
تعداد فازهای اجرایی: 2
تعداد واحدها: 3
ظرفيت هر واحد: 25 مگاوات
نوع توربين: گازی F5Hitachi و AEG-F5
نوع پست: 20/63/230 کیلو ولت
سوخت اصلي: گاز
سوخت پشتیبان: گازوئیل
راندمان: 23%
ضریب دسترسی: 80%

بر اساس نياز فوري منطقه کهنوج و به منظور جلوگيري از خاموشي در تابستان 86، يک نيروگاه به ظرفیت 50 مگاوات در مدت 9 ماه احداث گردید. واحد اول این نیروگاه در خرداد و واحد دوم آن در شهریورماه 1386 وارد مدار شد. مجدداً در سال 91 با توجه به کمبود شدید برق در منطقه کهنوج، احداث یک واحد 25 مگاواتی جدید از طرف شرکت توانیر به شرکت ماه تاب گستر محول گردید که این واحد نیز به صورت اضطراری توسط شرکت ماه تاب کهنوج از خارج از کشور خریداری و در محل نیروگاه کهنوج نصب و در اسفند ماه 1391 وارد مدار گردید.