معرفی

ماه‌تاب، فراتر از تولید برق

شرکت پترو اندوخت پرتو با هدف توسعه پروژه های مربوط به حوزه نفت و پتروشیمی در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ تأسیس شد. از میان پروژه های بررسی شده تا کنون، طرح واحد گوگردزدایی از فراورده نفت کوره مورد تایید مجموعه قرار گرفته و مطالعات امکان سنجی آن در حال انجام است.
این طرح نیز با توجه به سیاست های مجموعه مبنی بر تولید محصولات هیدرو کربوری با آلایندگی کمتر انتخاب گردیده است. با توجه به استاندارد‌های جهانی مبنی بر کاهش استاندارد میزان گوگرد در سوخت کشتی‌ها از ۱ درصد به ۰.۱ درصد از سال ۲۰۱۵ در مناطق ECA و از ۳.۵ به ۰.۵ درصد در کل جهان (از سال ۲۰۲۰)، تقاضا برای LSFO (نفت کوره با میزان گوگرد پایین) و MGO (گازوییل دریانوردی) با گوگرد پایین، طی ۲ تا ۳ سال آینده به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد، از طرفی بر اساس پیش بینی سازمان حمایت از محیط زیست (CE Delft) میزان مصرف سوخت دریایی از ۳۰۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۲ به ۳۲۰ میلیون تن در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید. طبق پیش بینی‌ها و بنابر مطالعه شرکت اِن سیس (EnSys) میزان واحدهای تقطیر اتمسفریک تا سال ۲۰۲۰ افزایش خواهد یافت و جهت گوگردزدایی از محصولات حاصل، نیاز به احداث واحدهای جدید از این نوع است. در حال حاضر در ایران ۹ پالایشگاه اصلی کشور، حدودا ۲۵ تا ۳۰ درصد نفت کوره با گوگرد بالا را تولید می‌کند که یک چهارم آن صادر می‌گردد، اما تنها ۱۱ درصد تولید پالایشگاه‌های جهان نفت کوره با گوگرد بالا را شامل می‌شود.
بر طبق اعلام انجمن صنعت نفت انگلستان برای ایجاد آمادگی در مقابل این تغییرات بزرگ می‌بایست به سه اقدام اساسی پرداخت:

* سرمایه‌گذاری اساسی جهت تبدیل نفت کوره به گازوئیل
* کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاه های جدید
* گوگردزدایی از نفت کوره و اختلاط با گازوئیل کم گوگرد

کشور ایران در حال حاضر حدود ۳۲ میلیون لیتر در روز نفت کوره مازاد بر تقاضا تولید می‌کند که پیش بینی می‌شود در ۱۰ سال آینده با کاهش مصرف نفت کوره در نیروگاه‌ها و صنایع، این میزان به ۶۷ میلیون لیتر در روز برسد. حدود ۴۰ درصد از این مازاد تولید نفت کوره قرار است تا به بانکرینگ اختصاص یابد.
ظرفیت فعلی در نظر گرفته شده برای این طرح ۳۶۰ هزار تن در سال می باشد. خوراک مورد استفاده در این طرح علاوه بر نفت کوره تولیدی پالایشگاه ها، می تواند شامل VB و Lub Cut، که جزء محصولات نفتی سنگین محسوب می گردند می باشد. به صورت کلی برش های نفتی سنگین دارای مقادیر بالایی ترکیبات دارای گوگرد هستند. به طور میانگین این محصولات چیزی در حدود PPM35000 ترکیبات گوگردی دارند که بدین معناست که به ازای هر یک میلیون بخش، ۳۵۰۰۰ واحد آن ترکیبات دارای گوگرد می باشد. بر اساس استانداردهای جدید بین المللی مبنی بر کاهش استاندارد میزان گوگرد در سوخت کشتی‌ها از PPM10000 به PPM1000 از سال ۲۰۱۵ در مناطق ECA (مناطق کنترل شده از لحاظ میزان آلودگی) و از ۳۵۰۰۰ به PPM5000 در کل جهان (از سال ۲۰۲۰)، تقاضا برای LSFO (نفت کوره با میزان گوگرد پایین) و MGO (گازوییل دریانوردی) با گوگرد پایین، طی دو تا سه سال آینده به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد.
بنابر موارد فوق ایده احداث واحد گوگرد زدایی جهت کاهش گوگرد در برش های نفتی سنگین بالاخص فراورده نفت کوره مطرح و در ادامه جلساتی با شرکت های فعال در زمینه بررسی بازار جهانی و مشاوره اجرای پروژه های نفتی برگزار گردید. در حال حاضر پیمانکار امکان سنجی این طرح انتخاب گردیده و پس از بررسی طرح طی جلساتی، مقرر گردید روش های مختلف گوگرد زدایی توسط پیمانکار بررسی، دارندگان License شناسایی و لیست آن ها ارائه و ضمنا CAPEX و OPEX طرح، میزان اعتبار و پیچیدگی آن ها نیز با توجه به روش های مختلف موجود بررسی شود.