معرفی

ماه‌تاب، فراتر از تولید برق

با توجه به پتانسیل بسیار بالای باد در منطقه خواف استان خراسان رضوی، شرکت تیزباد نیرو از سوی معاونت تجدیدپذیر گروه ماه‌تاب، مأموریت اجرای نیروگاه بادی ۱۰۰ مگاواتی تیزباد را بر عهده دارد. فرایند احداث نیروگاه تیزباد در حال انجام می‌باشد.

برنامه‌ی توسعه‌ی نیروگاه بادی تیزباد و افزایش ظرفیت تولید نیروگاه به میزان ۲۰۰ مگاوات نیز در شرکت تیزباد نیرو در دست بررسی است.

اهداف و ماموریت ها

  • تأمین بخشی از برق مورد نیاز کشور
  • تولید برق پایدار با نرخ رقابتی
  • توسعه بهره‌برداری از منابع تجدیدپذیر و تولید انرژی پاک

چشم انداز

  • کسب سهم قابل توجه در تأمین انرژی الکتریکی کشور
  • ارائه خدمات مناسب به مشتریان
  • رشد و توانمندسازی نیروی انسانی