مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان از پویش کهنوج بدون پلاستیک تقدیر کرد

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان از پویش کهنوج بدون پلاستیک تقدیر کرد

ا​یران یکی از کشورهای پر مصرف اقلام پلاستیکی یک‌‏بار مصرف در دنیا است. با اجرای موفق پویش “نه به پلاستیک” در محیط دفاتر و نیروگاه‌های ماه‌تاب، از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پویش کهنوج بدون پلاستیک شکل گرفت.

تعداد چشمگیر دانش‌آموزان بازدیدکننده از پارک انرژی شوباد، انگیزه‌ای شد تا این ظرفیت با جذب مشارکت سایر شهروندان برای موضوع حیاتی محیط زیست شهر هشتاد هزار نفری کهنوج به کار گرفته شود. چشم انداز این پویش تبدیل کهنوج به شهر نمونه دوستدار محیط زیست در زمینه زباله به ویژه زباله‌های پلاستیکی است. پویش کهنوج بدون پلاستیک یک برنامه مستمر است و به صورت دوره‌ای برنامه زمانبندی تدوین و اجرا می‌شود.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمان، ضمن تقدیر از این حرکت مردمی اظهار داشت: صیانت از مواهب و منابع ایزد الهی، راه دستیابی به توسعه پایدار و پیشرفت وتعالی بشر است. این مهم البته نیازمند عزم ملی و مشارکت عمومی و تلاش مجدانه در عرصه محیط زیست کشور بوده و تلاشگران در این حوزه رسالت بزرگی را بر شانه های خویش دارند.