برنامه تعمیراتی واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی تابان آغاز شد

برنامه تعمیراتی واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی تابان آغاز شد

واحد گازی شماره یک نیروگاه سیکل‌ترکیبی تابان برای انجام بازدید مسیر گاز داغ در کارکرد ۳۴ هزار ساعت از مدار تولید خارج شد.

به منظور استفاده حداکثری از فرصت خروج واحد مذکور و در راستای آمادگی ۱۰۰ درصدی نیروگاه برای تامین نیاز برق کشور در دوره پیک بار سال ۱۴۰۰، اورهال ژنراتور، تعویض تعدادی از ولوهای موتوری و دستی بویلر، ضخامت سنجی لوله‌های مستعد به کاهش ضخامت در بویلر و تعویض بخش‌هایی از لوله‌ها در صورت نیاز، بازدید ترانس‌های اصلی و کمکی و همچنین بازدید و تعمیر تمامی تجهیزات جانبی در برنامه خروج این واحد گنجانده شده است.