چه كسی مسئول کمبود سوخت نیروگاه‌هاست؟

چه كسی مسئول کمبود سوخت نیروگاه‌هاست؟

به گزارش روزنامه شرق آلودگی شدید هوای تهران باز هم بحث سوزاندن مازوت در نیروگاه های تهران را تقویت كرده است؛ اما سیدصادق نیكوسپهر می گوید از مجموع چهار نیروگاهی كه در تهران قابلیت سوزاندن مازوت دارند، دو نیروگاه تعطیل شده اند و دو نیروگاه دیگر هم مازوت نمی سوزانند. او ایجاد اخلال در سوخت رسانی به نیروگاه ها را عاملی برای بروز مشكل در تأمین برق زمستانی معرفی می كند. باز هم آلودگی پایدار هوا در فصل زمستان حرف و حدیث ها بر سر مازوت سوزاندن نیروگاه ها و ایجاد آلودگی در هوای تهران را بر سر زبان ها جاری كرده است؛ اما گویا این بار نیروگاه ها نقشی در آلودگی هوای تهران ندارند، زیرا به گفته سیدصادق نیكوسپهر، كارشناس انرژی، از مجموع چهار نیروگاهی كه در تهران قابلیت سوزاندن مازوت دارند، دو نیروگاه بعثت و طرشت خاموش هستند و بخش مازوت نیروگاه های منتظر قائم و شهید رجایی هم پلمب هستند. او اضافه می كند: تكنولوژی نیروگاه تعیین می كند كه چه  نوع سوختی در آن استفاد شود. اگر از توربین بخار برای تولید برق استفاه كنید، این نیروگاه قابلیت سوزاندن مازوت دارد. نیروگاه گازی و نیروگاه های سیكل تركیبی قابلیت سوزاندن مازوت ندارند.نیكوسپهر ادامه می دهد: این به آن معنی نیست كه نیروگاه بخاری بد است و نیروگاه گازی و سیكل تركیبی خوب است. در هر شبكه برق به تركیبی از انواع نیروگاه ها نیاز است.

هیچ نیروگاهی در تهران مازوت نمی سوزاند

این كارشناس انرژی می گوید: به جز چهار نیروگاهی كه در تهران قابلیت سوزاندن مازوت دارند، در دیگر نیروگاه های اطراف تهران شامل نیروگاه های ری، دماوند، پرند و رودشور قابلیت سوزاندن مازوت وجود ندارد. او یادآور می شود: بحث محیط زیست سر جای خود اما شبكه سراسری به خاطر كمبود سوخت دو، سه هفته است كه شرایطی بحرانی را طی می كند. سهمیه بندی گاز و گازوئیلی كه نیروگاه ها می سوزانند، توسط وزارت نفت انجام می شود. وزارت نیرو صرفا از نظر اقتصادی این آرایش را انجام می دهد كه چه نیروگاه هایی چه میزان گاز یا گازوئیل در اختیار داشته باشند. نیكوسپهر عنوان می كند: مقدار گازی كه هفته پیش در دسترس نیروگاه ها بوده است، حدود 40 میلیون متر مكعب بود كه تقریبا نزدیك 17 درصد سوخت مورد نیاز شبكه سراسری است. میانگین مصرف شبانه روز شبكه سراسری برق

35 هزار مگاوات است و این میزان مصرف در زمان اوج به 40 هزار مگاوات هم می رسد. او اضافه می كند: چنین كسری شدیدی باید توسط گازوئیل تأمین شود كه متأسفانه نمی دانم چرا هم پارسال در بهمن و هم امسال در آذر با كاهش سوخت رسانی مواجه شدیم. نیروگاه ها در تابستان نتوانستند گازوئیل را ذخیره كنند. این كارشناس انرژی اضافه می ‎كند: قاعده این است كه در طول تابستان مخازن گازوئیل نیروگاه ها را پر می كنند و در طول زمستان هم سوخت رسانی گازوئیل به نیروگاه ها به طور مستمر از طریق تانكر و خط لوله انجام می شود تا زمان هایی كه مثل امسال دچار كاهش تحویل دهی گاز برای نیروگاه ها می شویم، آن گازوئیل تحویلی پاسخ گوی نیازها باشد. او می گوید: دو سال است كه در سوخت رسانی دچار بحران شده ایم و باید مسئولان وزارت نفت در این زمینه پاسخ گو باشند، البته آنها هم حتما یك سری مشكلات فنی دارند.

هزینه سوخت برای نیروگاه ها یكسان است

به گفته این كارشناس انرژی، نیروگاه بخاری ترجیحش این است كه مازوت نسوزاند، زیرا هزینه آن كمی بیشتر است و به خاطر آلودگی ای كه این سوخت دارد، بعدا بهره برداری از واحد را سخت تر می كند. او ادامه می دهد: قیمت این سوخت ها برای نیروگاه ها هیچ فرقی نمی كند. وزارت نیرو نرخ واحد را برای انواع سوخت نیروگاه ها در نظر می گیرد، بنابراین از نظر اقتصادی برای نیروگاه تفاوتی در نوع سوخت وجود ندارد. نیكوسپهر می گوید: آنچه درحال حاضر رخ داده، ارتباطی به تمایل نیروگاه ندارد، بلكه داستان نیاز صنعت برق است. او یادآور می شود: در اقتصاد انرژی مفهومی به نام ارزش بار ازدست رفته داریم. در شرایط فعلی ارزش بار ازدست رفته در كشور ما خیلی بالاست. اگر قرار باشد در یك منطقه سردسیری خاموشی اتفاق بیفتد، هزینه های بسیار زیادی را متحمل می شود؛ به ویژه اكنون كه سیستم گرمایشی منازل علاوه بر سوخت به برق وابسته است. در نتیجه وزارت نیرو مسئولیت سنگینی دارد. این كارشناس انرژی می گوید: قدیم اگر برق در زمستان می رفت، با بخاری مشكل خانه حل می شد، اما پكیج های امروزی به برق وابسته است. در شهرستان های با دمای زیر صفر امكان خاموشی دادن وجود ندارد. او بیان می كند: سیاست اخیر برای خاموش كردن معابر كه با انتقاد مواجه شد، در راستای مدیریت سوخت ورودی به نیروگاه ها بود، زیرا این سوخت محدود شده است.نیكوسپهر اضافه می كند: وزارت نیرو مجبور شده است از بقیه مصارف بزند تا صد درصد دسترسی برق را به مصرف كننده خانگی بدهد. اگر هم وزارت نیرو فشاری برای فك پملب سیستم مازوت نیروگاه های بخاری می آورد، در این راستاست. این فشارها جنبه اقتصادی ندارد و بیشتر جنبه تأمین كسری دارد.

 

https://b2n.ir/391064