پروژه طرح توسعه سوئیچگیر مرکزی نیروگاه کیش به بهره‌برداری رسید

پروژه طرح توسعه سوئیچگیر مرکزی نیروگاه کیش به بهره‌برداری رسید
با بهره برداری از این طرح در نیروگاه ماهتاب کیش با ایجاد امکان توزیع ۱۲۰ مگاوات برق تولیدی، میزان پایداری شبکه انتقال قدرت در این مجموعه افزایش خواهد یافت.
امکانات این مجموعه با به روز رسانی و توسط رله‌های ومپ ۲۵۶ این نیروگاه از آخرین برنامه کنترلی برخوردار است و توان ورود ۱۲۰ مگاوات برق و توان خروج ۶۵ مگاوات توزیع در شهر ایجاد شده است. همچنین با اجرای این پروژه سطح پایداری شبکه افزایش یافته و سرانه خاموشی بخاطر مانور‌های دوره‌ای شبکه در کیش کاهش می‌یابد.
در ۴ ماه گذشته توسعه شبکه نیروگاه ماهتاب کیش معادل کل تاریخچه این شرکت بوده است. در حال حاضر ۳۰ درصد برق و ۳۰ درصد آب جزیره کیش توسط این مجموعه تامین می‌شود و با توسعه این طرح ۱۰ مگاواتی این میزان به ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین ایجاد دو مولد دیگر در نیروگاه ماهتاب کیش در دست اقدام هست که حدود ۴۰ مگاوات برق که سهم قابل توجهی از تولید را افزایش می‌دهد.