نیروگاه شوباد؛ حافظ محیط زیست در مسیر توسعه پایدار

نیروگاه شوباد؛ حافظ محیط زیست در مسیر توسعه پایدار

طی برگزاری بیست و سومین همایش ملی تقدیر از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز، نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد موفق به کسب تندیس ملی و لوح صنعت سبز شد.

این همایش با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران و به صورت وبیناری هم‌زمان در ادارات کل حفاظت محیط زیست سراسر کشور برگزار شده بود.

شایان ذکر است این دومین مرتبه‌ایست که نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد جایزه ملی صنعت سبز را از آن خود نموده است.