پل ارتباط سریع مشترکین با ماهتاب کیش برقرار شد

پل ارتباط سریع مشترکین با ماهتاب کیش برقرار شد

به جهت تسهیل ارتباط با مشترکین و مخاطبان محترم و به منظور نیل به هدف مشتری‌مداری در گروه ماه‌تاب، شماره ۴ رقمی ۴۴۹۹ با قابلیت ۳۰ تماس هم‌زمان و بدون اشغال، مشترکین و کیش‌وندان را به نیروگاه کیش متصل نموده است. این خط برای سرویس‌دهی ۷ روز هفته و به‌صورت ۲۴ ساعته پاسخگویی مشترکین می‌باشد.