آغاز مدل محله محور طرح رفتگران افتخاری کهنوج

آغاز مدل محله محور طرح رفتگران افتخاری کهنوج

پنجمین طرح رفتگران افتخاری کهنوج در روز جمعه ششم دی ماه ۱۳۹۸ با همیاری نهادهای مردمی و دولتی برگزار شد. در این طرح که با مشارکت ۱۲۰ نفر از شهروندان و مسئولین شهرستان کهنوج برگزار شد، محلۀ مسکن مهر کهنوج به طور کامل از وجود زباله پاکسازی گردید. گروه هنری بهزاد در پنجمین برنامه همراه با موسیقی محلی میزبان حضور کارکنان شهرداری، اداره منابع طبیعی، مجموعه اصناف، ساکنین مسکن مهر و شهروندان کهنوجی بود. در این طرح هم به مانند طرح‌های قبل، زباله‌های زیادی از اراضی خالی -که خارج از محدوده‌ی تعریف شده‌ی واحد خدمات شهری شهرداری است- جمع‌آوری و برای دفن اصولی تحویل شهرداری داده شدند.

ایمان کهوری عضو بنیاد نیکوکاری ماه‌تاب، دربارۀ پنجمین طرح رفتگران می‌گوید: در این طرح، مدل قدری توسعه پیدا کرد و به صورت پایلوت برنامه‌ریزی‌هایی برای بهبودبخشی به برنامه انجام شد. به‌گونه‌ای که یک منطقه به‌صورت محورِ عمل انتخاب می‌شود و در طول یک و نیم ماه تا طرح رفتگران بعدی با مشارکت ساکنین محل فعالیت‌هایی برای پاکسازی و بهبود کیفیت زندگی انجام می‌شود. محلۀ مسکن مهر کهنوج به عنوان اولین محل پایلوت انتخاب شد که قبل از اجرای طرح از طرف بنیاد ماه‌تاب و با همراهی مجموعه‌ی شهرداری جلسات هم‌اندیشی و بررسی مسائل محله به منظور افزایش مشارکت عمومی برگزار شد. در طول یک و نیم ماه تا طرح بعدی ساکنین این محله فعالیت‌هایی در محله انجام خواهند داد و مجموعه‌ی بنیاد نیکوکاری ماه‌تاب، شهرداری و دیگر ارگان‌ها در کنار آنها خواهند بود. به‌نوعی طرح رفتگران بعد جشن زیبایی و رشد فعالیت‌های اجتماعی محله خواهد بود.