ایران یکی از کشورهای پر مصرف اقلام پلاستیکی یک‌‏بار مصرف در دنیا می‌باشد. حفاظت از محیط زیست، بانگ جرسی شد تا ابتدا پویش نه به پلاستیک را در سال ۱۳۹۷ در محیط دفاتر و نیروگاه‌های ماه‌تاب عملیاتی سازیم و پس از آن از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پویش کهنوج بدون پلاستیک در فرآیند برنامه‎ی بازدید دانش‌آموزی پارک انرژی شوباد قرار گرفت.

این پویش با بهره‌گیری از ظرفیت قابل توجه دانش‌آموزان بازدیدکننده از پارک انرژی برای جریان‌سازی و فرهنگ‌آفرینی در زمینه‌ی کاهش تولید و مصرف پلاستیک، به دنبال آن است تا کهنوج را به یک الگوی نمونه از شهری بدون پلاستیک تبدیل سازد.

نیروگاه شوباد و بنیاد نیکوکاری ماهتاب‌سازان‌ایرانیان با اجرای سلسله برنامه‌هایی، نهادینه‌سازی پویش را در بین عموم مردم و شهروندان کهنوج پیگیری می‌کند که تا پایان سال ۱۳۹۹ برخی از این برنامه‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

  • با فراخوان عمومی و در طرح رفتگران افتخاری، ۶ محله با کمک شهروندان کهنوجی از زباله پاکسازی شدند.
  • تا قبل از شیوع بیماری کرونا، تعداد ۴۶۶۰ دانش‌آموز از پارک انرژی نیروگاه شوباد بازدید کردند و ضمن تفکیک زباله‌های خشک منزل خود و تحویل آن به جای ورودی پارک انرژی، عنوان سفیر طبیعت را از آن خود نمودند.
  • کارگاه مروجان محیط‌زیست با حضور مدرسین معتبر آموزش عالی، برای ۱۲۹ آموزگار پایه ابتدایی برگزار شد.
  • تعداد ۳۲۴۰ دانش‌آموز از ۱۰۴مدرسه در چالش هرمی پاکسازی مدارس از زباله شرکت کردند.
  • طرح خیابان بدون زباله با هدف کاهش پراکندگی زباله‌های تولیدی واحدهای صنفی آغاز، و سطل زباله با برچسب “من شهرم را بدون زباله می‌خواهم” در جلوی ۴۰ واحد صنفی قرار گرفت.
  • با شیوع بیماری کرونا، طرح رفتگران افتخاری فرد محور به صورت انفرادی، یا خانوادگی و در قالب هرمی و با مشارکت ۳۴ رفتگر افتخاری، همچنان ادامه دارد.
  • جشنواره مشق سبز با هدف ایجاد روحیه و افزایش انگیزه‌ی کار گروهی در دانش آموزان، در دوران همه‌گیری کرونا و غیرحضوری شدن مدارس برگزار شد و ۱۰۹ دانش‌آموز به همراه ۲۰ آموزگار در این جشنواره شرکت کردند.

اهداف

  • پاک‌سازی محیط زیست از پلاستیک و سایر زباله‌های ماندگار و ایجاد منظر مناسب
  • فرهنگ‌سازی در زمینه‌ی کاهش مصرف پلاستیک و تولید کمتر زباله‌های پلاستیکی
  • جریان‌سازی در سطح جامعه و ایجاد الگوی پایدار محیط زیست در شهرستان کهنوج