دومین گردهمایی مدیران فنی نیروگاه های گروه ماه تاب برگزار شد

دومین گردهمایی مدیران فنی نیروگاه های گروه ماه تاب برگزار شد

دومین گردهمایی مدیران و کارشناسان فنی نیروگاه‌های گروه ماه تاب با حضور همکاران نیروگاه‌های رودشور، شوباد، کاسپین، کهنوج، سیاهپوش، سرخس، نوشهر، امیرآباد، شهربیجار، تابان و خوی و تعدادی از میهمانان ارزشمند گروه، توسط معاونت بهره برداری با همکاری معاونت منابع انسانی گروه ماه تاب در نیروگاه کاسپین برگزار شد.

از جمله اهداف این گردهمایی انتقال دانش و تجربه و توسعه مهارت‌های تخصصی، مستند سازی تجربیات، بهبود تولید و کارایی نیروگاه، هم اندیشی برای حل مسائل مشابه، آشنایی بیشتر همکاران با یکدیگر و یکسان سازی برداشت نیروگاه‌ها از رویکردهای گروه بوده است.

همچنین در خلال این گردهمایی تجربیات عملی نیروگاه‌ها به صورت مقالاتی از سوی شرکت کنندگان ارائه شد و تمامی‌بازدیدکنندگان از بخش گازی و پروژه بخش بخار نیروگاه کاسپین بازدید نمودند.