معرفی

بخش حرارتی

گروه ماه‌تاب فعالیت خود را در حوزه نیروگاه‌های حرارتی با پروژه‌ی نیروگاه رودشور با ظرفیت ۷۹۲ مگاوات در فاز اول آغاز نمود. بدین ترتیب در سال ۱۳۸۶ برای اولین بار در کشور یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ملی نیروگاهی در بخش خصوصی با نصب سه واحد گازی کلاس F مورد بهره برداری قرار گرفت.

در حال حاضر و پس از گذشت بیش از یک دهه، با تأمین منابع مالی و استفاده از حداکثر ظرفیت و توان متخصصین داخلی و همکاری با شرکت‌های تراز اول خارجی، ظرفیت نصب شده‌ی نیروگاه‌های حرارتی تابعه و وابسته‌ی گروه ماه‌تاب نزدیک به ۳۷۰۰ مگاوات است.

نیروگاه‌های حرارتی ماه‌تاب شامل واحدهای گازی و سیکل ترکیبی کوچک و بزرگ و با ظرفیت‌های متفاوت می‌باشند. برای ساخت این نیروگاه‌ها، علاوه بر توجه به تأمین برق مورد نیاز برای مناطق نیازمند کشور، به مشارکت مستقیم با شرکت‌های بزرگ جهانی و انتقال تجربیات جدید جهانی و تقویت خود باوری برای صنعت برق کشور توجه شده است.

Illustration