معرفی

ماه‌تاب، فراتر از تولید برق

شرکت ماه‌تاب کاسپین در سال ۱۳۸۷ تأسیس شده و مالک نیروگاه سیکل ترکیبی کاس‍‍‍پین با ظرفیت ۴۶۰ مگاوات و نیروگاه‌های گازی نوشهر با ظرفیت ۵۰ مگاوات و امیرآباد با ظرفیت ۳۳ مگاوات است که در حال بهره‌برداری می‌باشند.

همچنین عملیات اجرایی پروژه احداث و بهره‌برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین در منطقه غرب استان مازندران در تابستان ۱۳۹۵ آغاز شده و واحد گازی آن در تابستان ۱۳۹۷ به بهره‌برداری آزمایشی رسید و واحد بخار نیروگاه نیز در تابستان ۱۳۹۹ وارد مدار خواهد شد.

اهداف و ماموریت ها

  • تأمین بخشی از برق مورد نیاز کشور
  • تولید برق پایدار با نرخ رقابتی

چشم انداز

  • دارای سهم قابل توجه در تأمین انرژی الکتریکی کشور
  • ارائه خدمات مناسب به مشتریان
  • رشد و توانمندسازی نیروی انسانی