معرفی

بخش نفت و گاز

حوزه‌ی نفت و گاز به عنوان اصلی‌ترین صنعت و محور توسعه‌ی ایران، همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده است. طی سال‌های اخیر و جهت تنوع بخشی به فعالیت‌های گروه، شرکت ماه‌تاب گستر در سال ۱۳۹۳ اقدام به ارائه‌ی طرحی مبنی بر مشارکت در پروژه‌های نفت و گاز نمود و پس از اخذ مصوبه‌ی هیأت مدیره، معاونت نفت و گاز تشکیل گردید.
با توجه به سابقه‌ی فعالیت شرکت در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و نظر به رعایت استانداردهای مد نظر گروه ماه‌تاب، طرح‌های مختلف در زمینه‌های پایین دستی نفت و گاز و پروژه‌های پتروشیمی، با در نظر گرفتن نیازهای کشور، بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا و با اولویت تولید محصولات سازگار با محیط زیست در کنار سودآوری مناسب در این معاونت بررسی می‌گردد و در حال حاضر اقدامات اولیه در خصوص چندین طرح منتخب در حال انجام می باشد.

Illustration

شرکت‌های گروه

شرکت‌های زیرمجموعه‌ی بخش نفت و گاز