معرفی

بخش تجدیدپذیر

ایران کشوری پهناور و بهره‌مند از منابع بسیار خوب انرژی تجدیدپذیر به خصوص انرژی باد و انرژی خورشید است.

گروه ماه‌تاب به عنوان بزرگ‌ترین شرکت خصوصی نیروگاهی ایران، در راستای تحقق برنامه‌ی توسعه‌ی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور و همچنین به منظور استفاده‌ی هر چه بیشتر از منابع تجدیدپذیر و پاک و توسعه سبد سرمایه‌گذاری گروه، اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر نموده است.

Illustration

شرکت‌های گروه

شرکت‌های زیرمجموعه‌ی بخش تجدیدپذیر