جلسه‌ی تقدیر از عملکرد همکاران نیروگاه‌های گروه ماه‌تاب برگزار شد

جلسه‌ی تقدیر از عملکرد همکاران نیروگاه‌های گروه ماه‌تاب برگزار شد

این جلسه به میزبانی معاونت بهره‌برداری هولدینگ ماه‌تاب و با حضور جمعی مدیران عامل و مدیران نیروگاه‌های گروه ماه‌تاب برگزار شد و از عملکرد نیروگاه‌های برتر -بر پایه‌ی آخرین امتیاز ارزیابی- تقدیر بعمل آمد.

در این جلسه، از نیروگاه آبی شهربیجار و نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین با کسب بالاترین امتیاز ارزیابی در نیمه‌ی اول سال ۱۴۰۲، نیروگاه گاز کهنوج با کسب بالاترین امتیاز ارزیابی در میان نیروگا‌ه‌های زیر یک‌صد مگاوات، نیروگاه سیکل ترکیبی تابان با کسب بالاترین امتیاز ارزیابی در میان نیروگاه‌های وابسته به گروه ماه‌تاب، نیروگاه سیاهپوش با کسب بالاترین امتیاز در معیار بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات و نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور با کسب عنوان بالاترین امتیاز در معیار HSE تقدیر بعمل آمد.

مدیرعامل گروه، ضمن تشکر از همکاران نیروگاه‌ها و اعضاء تیم ارزیابی، بروزرسانی و بهبود مدل ارزیابی از طریق اخذ پیشنهادات همکاران را از معاونت بهره‌برداری خواستار شد.