• نیروگاه رودشور

  در حال بهره‌برداری / در حال ساخت

  مگاوات ظرفیت
  % راندمان
  % ضریب دسترسی
  سال بهره‌برداری
 • نیروگاه شوباد

  در حال بهره‌برداری

  مگاوات ظرفیت
  % راندمان
  % ضریب دسترسی
  سال بهره‌برداری
 • نیروگاه کاسپین

  در حال بهره‌برداری

  مگاوات ظرفیت
  % راندمان
  % ضریب دسترسی
  سال بهره‌برداری
 • نیروگاه بادی سیاهپوش

  در حال بهره‌برداری

  مگاوات ظرفیت
  % ضریب ظرفیت
  سال بهره‌برداری
 • نيروگاه ارومیه

  در حال بهره‌برداری

  مگاوات ظرفیت
  % راندمان
  % ضریب دسترسی
  سال بهره‌برداری

  هولدینگ توسعه و سرمایه‌گذاری ماه‌تاب

  فراتر از تولید برق

  با توجه به روند رو به افزایش تقاضای برق در کشور و با صدور مجوز تولید برق به بخش خصوصی، شرکت تولیدی آرین‌ماه‌تاب‌گستر با بهره‌گیری از تجربیات متخصصین صنعت برق، در سال ۱۳۸۰ به عنوان اولین شرکت خصوصی تولیدکننده‌ی برق در ایران تأسیس شد.

  ماه‌تاب با سرمایه‌ی انسانی حدود یکصد نفر، ضمن اعتقاد کامل به حفظ چابکی سازمان و برون‌سپاری فعالیت‌های اجرایی به افراد و شرکت‌های متخصص، همواره تلاش نموده است با الگوبرداری از روش‌های موفق دنیا، نسبت به الگوسازی در مدیریت سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی پروژه‌های زیربنایی در صنعت انرژی و سایر صنایع و بخش ها اقدام نموده و به عنوان یک شرکت جریان ساز در سطح کشور ایفای نقش نماید.

   همکاران ما در پروژه ها