پارک انرژی سیاهپوش در سال ۱۴۰۱ در نیروگاه بادی طارم (سیاهپوش) در شهرستان قزوین راه‌اندازی شد. مخاطبین این پارک‎، دانش‌آموزان مقطع چهارم دبستان تا دوازدهم می‌باشند. مربیان و معلمین مدارس به همراه دانش‌آموزان و با تعیین وقت قبلی، در قالب اردوهای نیم‌روزه در این پارک حضور می‌یابند.


اهداف

  • انتقال عینی و تجربی مفاهیم، منابع و انواع انرژی و تأثیرات زیست‌محیطی انرژی‌ها به دانش‌آموزان
  • حضور در محیطی جذاب و پویا برای تحریک روح کنجکاوی و جستجوگری دانش‌آموزان در حوزه‌ی انرژی و برخی مفاهیم فیزیک
  • ایجاد محیط مفرّح و پرنشاط برای ترغیب عملی دانش‌آموزان بازدید کننده به تولید و یا انتقال انرژی در مقیاس تجهیزات پارک

اطلاعات تماس و نوبت دهی