حفاظت از محیط زیست مازندران دغدغه‌ای بسیار عمیق است و تلاش همگانی را جهت حفظ این هدیه‌ی ارزشمند طلب می‌نماید.

نیروگاه کاسپین به عنوان یک صنعت حافظ محیط زیست و یک نیروگاه با میزان آلایندگی بسیار پایین‌تر از استانداردهای کشور، خود را مکلف می‌داند تا نسبت به حفظ طبیعت و ساحل جنوبی دریای خزر وارد عمل شود.

به همین منظور و با بهره‌گیری از ظرفیت قابل توجه دانش‌آموزان بازدیدکننده از پارک انرژی، آموزش و پرورش، محیط زیست، منابع طبیعی، شهرداری، فرمانداری و سایر نهادهای دغدغه‌مند شهرستان نوشهر یاری جسته و برای جریان‌سازی و فرهنگ‌آفرینی در زمینه‌ی پاکسازی ساحل نوشهر گام برمی‌دارد.

ماه‌تاب تلاش دارد تا با اهتمام جمعی و کار گروهی، الگویی از محیط زیست عاری از زباله را در منطقه ایجاد نماید.