در طول یک دهه‌ی اخیر، رشد جوامع روستایی ایران و رسیدن به الگویی جامع و منطبق بر بوم فرهنگی و جغرافیایی جامعه‌ی محلی، در دستور کار نهادهای علمی و اجرایی گوناگون کشور بوده است. بنیاد نیکوکاری ماهتاب‌سازان ایرانیان در راستای مسئولیت اجتماعی گروه ماه‌تاب در سال ۱۳۹۷ تعداد دو روستا در شهرستان کهنوج استان کرمان را هدف مطالعه و اجرای طرح قرار داد. در این طرح سامانه‌های خورشیدی روی سقف مساجد روستا نصب و درآمد حاصل از آن با نظارت بنیاد ماهتاب سازان جهت زمینه‌یابی و ظرفیت‌سازی توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی روستا صرف خواهد شد.

گروه جوانان روستای کهورآباد چاه چوپان به عنوان یکی از روستاهای هدف، پس از اجرای طرح‌های کوچک کسب‌وکار و سنجش کاستی‌های هر طرح، به خلأ توانمندی‌های عمومی لازم برای مدیریت کسب و کار رسیدند و ماحصل این تجربه، ایده‌ی ساخت مرکزی برای توانمندسازی و یادگیری روستاییان بود. این گروه با همراه‌سازی جامعه‌ی محلی و بررسی طرح‌های مختلف و همراهی و حمایت بنیاد نیکوکاری ماهتاب سازان، ساخت پاتوق فرهنگی ورنایان (جوانان) را در دستور کار قرار داد.

در این طرح برای هم‌سانی و هم‌خوانی با بوم و جغرافیای منطقه دو اتاق با سازه‌های محلی ساخته شد که یکی از این اتاق‌ها به عنوان کتابخانه و سالن مطالعه روستا و دیگری به‌منظور برگزاری جلسات و اکران فیلم مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین برای استانداردسازی و ایمن‌سازی این مجموعه، از مصالح امروزین هم به صورت تلفیقی استفاده شده است.

پاتوق فرهنگی ورنایان یک محل عمومی صمیمی برای گردهمایی روستاییان است که یادگیری را برای اقشار مختلف و در سطوح متفاوت فراهم می‌کند تا دستاورد آن افزایش توانمندی به منظور افزایش کیفیت زندگی و افزایش بهره‌وری در کسب‌وکار آنها باشد.