معرفی

مسئولیت‌های اجتماعی گروه ماه‌تاب

ماه‌تاب آرمان‌های خود را تنها به کسب سود و موفقیت‌های اقتصادی محدود نمی‌سازد؛ بلکه همچنین نقش‌آفرینی اجتماعی و الگوسازی‌های منتج از آن، یکی از ارزش‌های بنیادین گروه تلقی می‌شود. با همین نگاه از بدو تأسیس شرکت، برنامه‌ریزی و اجرای نظام‌مند فعالیت‌های اجتماعی در محدوده‌ی نیروگاه‌ها و پروژه‌های شرکت، در سرلوحه‌ی اقدامات آن قرار گرفته است.

استقرار و بهره‌برداری از مدرسه فردا در سال ۱۳۸۶ اولین تجربه‌ی موفق ماه‌تاب در پروژه‌های اجتماعی می‌باشد. از آن پس تا به امروز، به موازات هر پروژه‌ای، زمینه‌یابی و مطالعات فراگیر جهت اجرای فعالیت‌های اجتماعی اثرگذار و جریان‌ساز به طور مداوم و مستمر انجام می‌شود. قرار گرفتن در جایگاه یک الگوی سرآمد و موفق در تعهد و عمل به مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی، آرمانیست که ماه‌تاب برای دستیابی به آن پیگیر و فعال است.

اهم فعالیت‌های اجتماعی

گروه ماه‌تاب