گوزن زرد ایرانی که در آستانه‌ی انقراض قرار داشت با تمهیدات انجام شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، از خطر انقراض در ایران نجات یافت. این گونه‌ی ارزشمند در جزیره‌ی اشک دریاچه‌ی ارومیه احیا و سپس با افزایش جمعیت تعدادی از آنها به زیستگاه تاریخی خود در حوزه زاگرس منتقل شدند.

شرکت تدبیر سازان سرآمد طی یک تفاهم‌نامه‌ی همکاری بلندمدت با سازمان حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی، حمایت مالی و معنوی خود را از این گونه‌ی در حال انقراض اعلام داشته و این همکاری ادامه دارد.

مطابق با این تفاهم‌نامه، نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه متعهد است در احیاء و بازسازی زیستگاه گوزن زرد ایرانی و همچنین تأمین نیازهای حفاظتی و نگهداری از این گونه‌ی ارزشمند مشارکت نماید.

 

تصاویر: حسین خادمی