گروه ماه‌تاب در راستای سیاست مشارکت و همکاری با دیگر سازمان‌های مردم نهاد برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های اجتماعی، از سال ۱۳۸۷ با “خیریه بین‌المللی زنجیره امید” همکاری دارد.

این همکاری مستمر و طولانی مدت در قالب عقد تفاهم‌نامه‌های سالانه‌ی فی‌مابین صورت می‌پذیرد. مطابق این تفاهم‌نامه‌ها، هزینه‌های درمان و جراحی بیماران مورد معرفی از سوی زنجیره امید در استان‌هایی که گروه ماه‌تاب در آنها حضور و فعالیت دارد، تأمین می‌شود.