پارک انرژی رودشور در سال ۱۳۹۶ در نیروگاه رودشور شهرستان زرندیه راه‌اندازی شد. مخاطبین این پارک‎، دانش‌آموزان مقطع چهارم دبستان تا دوازدهم می‌باشند. مربیان و معلمین مدارس به همراه دانش‌آموزان و با تعیین وقت قبلی، در قالب اردوهای نیم‌روزه در این پارک حضور می‌یابند. نظر به تجربه موفق این پارک، گروه ماه‌تاب راه‌اندازی پارک انرژی را در تعداد دیگری از پروژه‌های خود در دستور کار قرار داده است. در همین راستا گروه ماه‌تاب جریان‌سازی این الگو در صنعت برق و دیگر صنایع کشور را پیگیری می‌کند.


اهداف

  • انتقال عینی و تجربی مفاهیم، منابع و انواع انرژی و تأثیرات زیست‌محیطی انرژی‌ها به دانش‌آموزان
  • حضور در محیطی جذاب و پویا برای تحریک روح کنجکاوی و جستجوگری دانش‌آموزان در حوزه‌ی انرژی و برخی مفاهیم فیزیک
  • ایجاد محیط مفرّح و پرنشاط برای ترغیب عملی دانش‌آموزان بازدید کننده به تولید و یا انتقال انرژی در مقیاس تجهیزات پارک

اطلاعات تماس و نوبت دهی