اهالی روستای باغو در جنوب غربی جزیره و به دور از بافت اصلی و شهری، آب شرب و بهداشتی مورد نیاز خود را از طریق تانکر مرتفع می‌کردند. شرکت آب و نیروی ماه‌تاب کیش پس از انجام مطالعات لازم توسط کارشناسان فنی، عملیات حفاری و لوله‌گذاری به طول مجموعاً ۲۰۰۰ متر را آغاز نمود. تهیه لوله‌های مورد نیاز در پروژه توسط شرکت عمران آب خدمات شهری کیش و حفاری و لوله گذاری و نصب انشعابات هر مصرف‌کننده توسط شرکت آب و نیروی ماه‌تاب کیش انجام شد. این پروژه ظرف مدت ۴ ماه از شروع انجام مطالعات تا بهره‌برداری کامل زمان برده و آب مشترکین روستا از انشعاب اصلی نیروگاه و آب‌شیرین‌کن جنوب جزیره کیش تأمین شد.

در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ انشعاب مشترکین خانگی تمامی اهالی روستا، مسجد، سرویس بهداشتی عمومی، مجموعه بوم‌گردی و توریستی و یک واحد صنعتی دامپروری برقرار و در شهریور ماه همان سال به طور رسمی راه‌اندازی و افتتاح گردید.