احداث نیروگاه‌های خورشیدی و فروش انرژی تولیدی حاصل از سامانه‌ها در قالب قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله وزارت نیرو برای بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از تصمیمات گروه ماه‌تاب در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی سازمانی می‌باشد.‌

در گام نخست و به منظور ارزیابی اثربخشی پروژه، طرح پایلوت در قالب احداث ۹ نیروگاه خورشیدی برای بانوان محترم سرپرست خانوار در ۳ روستای شهرستان کهنوج و شهرستان راور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ آغاز و در تیر ماه ۱۳۹۶ به بهره‌برداری رسید. ماهیت طرح از نوع مشارکتی است تا از طریق نقش‌آفرینی تمامی اجزا و عناصر موثر و مرتبط، تحقق هدف را تضمین نماید. در این طرح هر یک از مشارکت‌کنندگان به اقتضای ماهیت سازمانی خود و تفاهم‌نامه‌های صورت گرفته، در فرآیند اجرای طرح، مشارکت نمودند.


اهداف

  • توانمندسازی و تقویت استقلال اقتصادی و اجتماعی بانوان محترم از طریق ایجاد درآمد پایدار ۲۰ ساله
  • تقویت احساس کرامت و عزت نفس بانوان محترم از طریق تبدیل چرخه‌ی مددجو به تولیدکننده‌ی برق
  • ایجاد بستر مناسب جهت آشنایی جامعه‌ی محلی با تکنولوژی‌های جدید و تولید انرژی‌های پاک در سطح کشور

هم‌زمان با احداث نیروگاه‌های پایلوت، دو نیروگاه خورشیدی بر روی سقف مساجد روستاهای کهورآباد و چاه‌چوپان در شهرستان کهنوج احداث شد. مطابق با اهداف تعریف شده، درآمد بیست ساله‌ی این نیروگاه‌ها تماماً جهت زمینه‌یابی و توسعه‌ی ظرفیت کسب و کارهای اجتماعی این روستاها به کار گرفته خواهد شد.