ایران یکی از کشورهای پر مصرف اقلام پلاستیکی یک‌‏بار مصرف در دنیا می‌باشد. حفاظت از محیط زیست، بانگ جرسی شد تا ابتدا پویش نه به پلاستیک را در سال ۱۳۹۷ در محیط دفاتر و نیروگاه‌های ماه‌تاب عملیاتی سازیم و پس از آن از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ پویش کهنوج بدون پلاستیک در فرآیند برنامه‎ی بازدید دانش‌آموزی پارک انرژی شوباد قرار گرفت.

این پویش با بهره‌گیری از ظرفیت قابل توجه دانش‌آموزان بازدیدکننده از پارک انرژی برای جریان‌سازی و فرهنگ‌آفرینی در زمینه‌ی کاهش تولید و مصرف پلاستیک، به دنبال آن است تا کهنوج را به یک الگوی نمونه از شهری بدون پلاستیک تبدیل سازد.

به موازات اجرای پویش در بازدیدهای دانش‌آموزی، نیروگاه شوباد و بنیاد نیکوکاری ماهتاب‌سازان‌ایرانیان با اجرای پویش‌هایی همچون طرح رفتگران افتخاری و چالش مدارس بدون زباله، نهادینه‌سازی پویش را در بین عموم مردم و شهروندان کهنوج پیگیری می‌کند.


اهداف

  • پاک‌سازی محیط زیست از پلاستیک و سایر زباله‌های ماندگار و ایجاد منظر مناسب
  • فرهنگ‌سازی در زمینه‌ی کاهش مصرف پلاستیک و تولید کمتر زباله‌های پلاستیکی
  • جریان‌سازی در سطح جامعه و ایجاد الگوی پایدار محیط زیست در شهرستان کهنوج