معرفی

ماه‌تاب، فراتر از تولید برق

شرکت پترو ماه‌تاب سیمره در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ موفق به اخذ موافقت اصولی اولیه وزارت نفت و جواز تأسیس از وزارت صمت گردید.

طرح پتروشیمی تولید اتیلن اکساید و مشتقات جزو طرح های منتخب معاونت نفت گاز بوده و در استان ایلام ساخته خواهد شد. مهمترین کاربرد محصولات آن در صنایع تولید مواد شوینده، دارویی، آرایشی و بهداشتی است. از مهمترین مزایای این طرح صادراتی بودن محصولات آن است که غالبا به کشورهای همسایه صادر می‌شوند.