معرفی

ماه‌تاب، فراتر از تولید برق

شرکت تجارت انرژی فردا در راستای توسعه‌ی تجارت برق در ایران، به عنوان یکی از اولین شرکت‌های تجاری فعال در بخش تجارت انرژی، در سال ۱۳۹۱ تأسیس گردید.این شرکت به‌طور مشخص، در حوزه‌ی خرید و فروش برق تولیدی شرکت‌های نیروگاهی از طرق مختلف اعم از عرضه‌ی برق در بازار عمده فروشی برق، بورس انرژی، عقد قرارداد دو جانبه با مشترکین صنعتی، خرده‌‌فروشی برق و صادرات برق فعالیت می‌نماید. مجوز فعالیت خرده فروشی شرکت تجارت انرژی فردا به استناد ماده ۵ و ۶ قانون سازمان برق ایران و دستورالعمل اجرایی پروانه خرده فروشی برق از سال ۱۳۹۳ صادر شده است.

حوزه‌های تخصصی فعالیت

  • کارگزاری فروش برق
  • مشاوره فروش برق نیروگاه‌های غیررقابتی
  • خرده‌فروشی برق
  • مشاوره و کارگزاری تأمین برق صنایع مختلف
  • مشاوره قرارداد و تهیه صورت‌حساب خرید تضمینی برق (ECA)
  • مشاوره کسب‌وکار احداث نیروگاه‌های صنایع خود تأمین