معرفی

ماه‌تاب، فراتر از تولید برق

شرکت انرژی گستر جم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ با مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایران، فراساحل ایران، آرین ماه‌تاب گستر، توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا، توسعه و مدیریت انرژی پارسیان و توسعه انرژی شمال و جنوب و با هدف کلی حضور در بازار انرژی منطقه و توسعه بخش انرژی الکتریکی کشور تأسیس گردید.

در حال حاضر این شرکت مالکیت نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد با ظرفیت اسمی ۴۸۴ مگاوات را بر عهده دارد.

اهداف و ماموریت ها

  • تأمین بخشی از برق مورد نیاز کشور
  • تولید برق پایدار با نرخ رقابتی

چشم انداز

  • دارای سهم قابل توجه در تأمین انرژی الکتریکی کشور
  • ارائه خدمات مناسب به مشتریان
  • رشد و توانمندسازی نیروی انسانی