معرفی

ماه‌تاب، فراتر از تولید برق

شرکت تولید و گسترش برق امیر کبیر در سال ۱۳۹۳ و جهت راهبری فعالیت های نیروگاه رودشور تأسیس گردید.
با توجه به سیاست های وزارت نیرو و جهت کاهش مصرف سوخت و افزایش راندمان نیروگاه های گازی، پروژه ی احداث بخش بخار نیروگاه رودشور و تبدیل نیروگاه از سیکل ساده به سیکل ترکیبی در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت امیرکبیر کلید خورد.
عملیات اجرایی این پروژه در زمستان ۱۳۹۶ آغاز گردید و مطابق با برنامه ریزی انجام شده ظرف مدت کمتر از ۳ سال به فاز بهره برداری خواهد رسید.
شایان ذکر است نیروگاه رودشور تنها دارنده نشان صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

اهداف و ماموریت ها

  • تأمین بخشی از برق مورد نیاز کشور
  • تولید برق پایدار با نرخ رقابتی

چشم انداز

  • دارای سهم قابل توجه در تأمین انرژی الکتریکی کشور
  • ارائه خدمات مناسب به مشتریان
  • رشد و توانمندسازی نیروی انسانی