کاردار اقتصادی سفارت آلمان، از نیروگاه رودشور بازدید کرد

کاردار اقتصادی سفارت آلمان، از نیروگاه رودشور بازدید کرد

در این بازدید، کاردار اقتصادی و دو تن از کارکنان سفارت آلمان، حضور داشتند.

مدیر نیروگاه و رئیس هیئت مدیره شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر در ابتدای جلسه توضیحاتی به‌منظور معرفی گروه ماه‌تاب، نیروگاه رودشور و فعالیت‌های اجتماعی شرکت ارائه دادند و در ادامه در خصوص ظرفیت‌های همکاری فی‌مابین مذاکره شد.

میهمانان در پایان، از بخش‌های مختلف نیروگاه، پارک انرژی و مدرسه فردا بازدید نمودند.