معرفی

ماه‌تاب، فراتر از تولید برق

شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج به صورت شرکت سهامی خاص در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد. این شرکت مالک بزرگترین سرمایه گذاری منطقه جنوب استان کرمان طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب یعنی نیروگاه شوباد می‌باشد.

عملیات اجرایی فاز اول این نیروگاه در زمستان ۱۳۹۲ آغاز گردید. واحد اول گازی این بخش در زمستان ۱۳۹۳ و واحد دوم گازی آن در بهار ۱۳۹۴ به بهره‌برداری رسید. واحد بخار در شهریور ۱۳۹۵ با شبکه سنکرون گردید و در پاییز ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید.

در سال ۱۳۹۵، شرکت تولید برق ماه‌تاب کهنوج به عنوان اولین شرکت در گروه ما‌ه‌تاب، به سهامی عام تبدیل شد و ۵ درصد سهام آن وارد فرابورس گردید. این شرکت در حال حاضر دارای بیش از ۶۰۰۰ سهامدار است.

اهداف و ماموریت ها

  • تأمین بخشی از برق مورد نیاز کشور
  • تولید برق پایدار با نرخ رقابتی

چشم انداز

  • دارای سهم قابل توجه در تأمین انرژی الکتریکی کشور
  • ارائه خدمات مناسب به مشتریان
  • رشد و توانمندسازی نیروی انسانی