دهمین گردهمایی مدیران نیروگاه‌های کشور در نیروگاه رودشور برگزار شد

دهمین گردهمایی مدیران نیروگاه‌های کشور در نیروگاه رودشور برگزار شد