نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد به عنوان صنعت سبز استان کرمان معرفی شد

نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد به عنوان صنعت سبز استان کرمان معرفی شد

​به مناسبت هفته محیط زیست، جلسه تجلیل از صنایع سبز استان کرمان با حضور رییس و معاون سازمان صنعت و معدن و تجارت استان در دفتر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان برگزار گردید و از فعالیت های زیست محیطی نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد در سال ۱۳۹۸ تقدیر شد.​​