اولین چرخش توربین گاز نیروگاه کاسپین

اولین چرخش توربین گاز نیروگاه کاسپین

با تلاش عوامل اجرایی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین ترنینگ گیر واحد گاز نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین با موفقیت در ساعت ۱۱:۵۵ روز ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به ۱۳۰ دور در دقیقه رسید و دستیابی به این مهم به منزله ی تکمیل نصب و راه اندازی بخش اصلی نیروگاه می باشد.