تعمیرات دوره ای نیروگاه بادی سیاهپوش آغاز شد

تعمیرات دوره ای نیروگاه بادی سیاهپوش آغاز شد

سومین دوره تعمیرات سالانه نیروگاه بادی سیاهپوش، مطابق با برنامه زمانبندی و مقارن با فصل کم بادی نیروگاه آغاز شد.

مطابق دستورالعمل شرکت سازنده، تعمیرات سالانه هر واحد به مدت حداکثر ۸۰ ساعت و شامل بازدید اجزاء اصلی توربین، بررسی تجهیزات ایمنی و اطفا حریق و تزریق مجدد مواد مصرفی اعم از روغن و گریس و ضدیخ می‌باشد.