تعمیرات دوره‌ای واحد بخار و واحد گازی شماره یک نیروگاه شوباد به اتمام رسید

تعمیرات دوره‌ای واحد بخار و واحد گازی شماره یک نیروگاه شوباد به اتمام رسید

این بازدید مطابق با جدول تعمیرات پیش‌بینی شده صورت گرفته و به مدت ۱۰ روز به‌طول می‌انجامد. در این بازدید پره ردیف آخر توربین بخار، زغال های تحریک، کنترل ولوها و … مورد بازدید قرار گرفته و تعمیرات لازم انجام خواهد شد. همچنین مطابق با برنامه‌ریزی‌های پیش‌بینی شده، بازدید ۸۰۰۰ ساعته واحد یک گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد به مدت ۶ روز در دستور کار قرار گرفت.

محفظه‌های احتراق، سیستم تحریک، پره متحرک ردیف اول توربین، IGV و دیگر بخش‌های واحد مورد بازدید و تعمیر لازم قرار گرفت و فیلترهای هوای ورودی نیز در خلال این بازدید تعویض شد. برنامه تعمیراتی پیش بینی شده نیروگاه شوباد با موفقیت به اتمام رسید و واحدها در اختیار دیسپاچینگ قرار گرفت.